Echo

Echo

Bij het eerste bezoek rond 8-9 weken wordt een echo gemaakt om te zien hoe ver de zwangerschap is en of het hartje al klopt. Bij bloedverlies of wanneer wij twijfelen over de groei van de baby, de conditie van de baby, de hoeveelheid vruchtwater of iets anders, kunnen wij direct een extra echo maken.

Termijnecho

Het is sinds 2005 standaard dat aan alle zwangeren een termijnecho wordt aangeboden. Dit is een echo waarbij het kindje gemeten wordt en aan de hand daarvan wordt bepaald wanneer je uitgerekend bent. Voor deze termijnecho kun je gewoon terecht in onze praktijk. In de regel is dit rond de 10-12 weken zwangerschap.

Combinatietest

De combinatietest is een vorm van prenatale screening; er wordt onderzoek hoe groot de kans is dat het ongeboren kind het Syndroom van Down heeft. Een echo waarbij de nekplooi van het ongeboren kind wordt gemeten, in combinatie met een bloedonderzoek bij de zwangere, geeft een kansberekening. Naast Syndroom van Down (trisomie 21) wordt ook gekeken naar 2 andere syndromen. Bij een verhoogde kans, komt de zwangere in aanmerking voor vervolgonderzoek in een academisch centrum.
Het is belangrijk te realiseren dat dit een kansberekening is; een goede uitslag geeft nog geen garantie op een gezond kind. De kosten van de combinatietest (€ 167,87) zijn altijd voor eigen rekening.

Materna-Echo

NIPT

Vanaf april 2014 loopt de TRIDENT-studie; in deze landelijke studie kan de NIPT het vervolgonderzoek zijn na een verhoogde uitslag bij de combinatietest.

Vanaf 1 april 2017 kan er ook gekozen worden om direct een NIPT screeningstest te laten uitvoeren.

De niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt per 1 april 2017 als eerste screeningstest aangeboden in het kader van een wetenschappelijke implementatiestudie: TRIDENT-2.

Dit betekent dat de zwangere alléén kan kiezen voor de NIPT als ze meedoet aan de studie.De zwangere zal toestemming moeten geven voor het uitvoeren van de NIPT-test en dat de verkegen gegevens gebruikt mogen worden voor dit wetenschappelijk onderzoek.
De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een screeningstest. Door een bloedtest bij de zwangere kan er naar het DNA (afkomstig van de placenta) gekeken worden. Het DNA wat afkomstig is van de placenta wordt vergeleken met het DNA van de moeder. Het geeft 99% zekerheid en heeft geen risico voor de zwangerschap. Is de testuitslag goed, hoeft de zwangere geen vervolgonderzoek te laten verrichten.
Blijkt bij de NIPT het vermoeden van een chromosomale afwijking, zal een vruchtwaterpunctie worden ingezet om dit te bevestigen.
Bij de NIPT moet de zwangere kiezen of zij wel of geen nevenbevindingen wenst te horen.

In een aantal specifieke gevallen kan het voorkomen dat je niet mee mag doen aan de TRIDENT-2-studie en dat je dus niet in aanmerking komt voor een NIPT. Bij de 2e controle bij de verloskundige zullen we de mogelijkheden van prenataal onderzoek uitgebreid bespreken.

20-weken echo

Structureel Echoscopisch Onderzoek (SEO = 20 weken-echo) wordt aan alle zwangere aangeboden en vindt plaats bij 18-22 weken. Bij deze echo wordt onderzoek gedaan naar lichamelijke afwijkingen bij het ongeboren kind. Er wordt uitgebreid gekeken naar de ontwikkeling van de organen, de groei en de hoeveelheid vruchtwater.
Een 20-weken echo waarbij geen afwijkingen zijn gezien is geen garantie voor een gezond kind. Niet alle afwijkingen worden gezien op de echo, het kind is nog erg klein, en sommige afwijkingen zijn (nog) niet duidelijk zichtbaar. De 20-weken echo is geen ‘pretecho’, het bepalen van het geslacht van de baby is ook niet het doel van deze echo. Als de echoscopiste het geslacht kan zien, zal deze dit alleen op jullie verzoek vertellen.
Jullie bepalen zelf of jullie de 20-weken echo willen laten uitvoeren. Als er bij dit onderzoek iets afwijkends wordt gevonden, bepalen jullie ook zelf of jullie vervolgonderzoek willen. De uitslag van de echo ontvangt je direct van de echoscopiste.

Verloskundig Centrum ’t Gooi (Lopes Diaslaan 109, 1222 VC Hilversum, vleugel D, 035-642 49 06) www.vcgooi.nl