Alcohol kan leiden tot verminderd vruchtbaarheid bij kinderwens, zowel bij vrouwen als bij mannen. Gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap kan schadelijk zijn voor het ongeboren kind; het kan leiden tot een miskraam, vroeggeboorte, groeivertraging, en het kan zelfs de latere ontwikkeling van het kind beïnvloeden. De alcoholconcentratie in het ongeboren kind is gelijk aan die in het bloed van moeder. Uit onderzoek blijkt, dat hoe meer alcoholische consumpties je nuttigt per dag, hoe ernstiger de effecten zijn. De gezondheidsraad adviseert daarom aan vrouwen, die zwanger willen worden, zwanger zijn, of borstvoeding geven, geen alcoholhoudende dranken te drinken.