De aangifte moet binnen drie werkdagen na de geboorte plaatsvinden bij de Burgerlijke stand in de gemeente waar het kind is geboren. Zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen tellen niet mee voor de aangiftetermijn.
Wanneer de baby thuis is geboren doe je aangifte in je woonplaats, wanneer je in het ziekenhuis in Blaricum bent bevallen vindt de aangifte plaats in Eemnes. Houdt er rekening mee dat je voor de aangifte in Eemnes een afspraak moet maken. Je krijgt een folder met het telefoonnummer mee uit het ziekenhuis.