Vanaf april 2014 loopt de TRIDENT-studie; in deze landelijke studie, kan de NIPT het vervolgonderzoek zijn na een verhoogde uitslag bij de combinatietest.
De NIPT (Niet Invasieve Prenatale Test) is een screeningstest. Door een bloedtest bij de zwangere kan het DNA van het ongeboren kind worden bepaald. Het geeft 99% zekerheid en heeft geen risico voor de zwangerschap. Is de testuitslag goed, hoeft de zwangere geen vervolgonderzoek te laten verrichten.
Blijkt bij de NIPT het vermoeden van een chromosomale afwijking, zal een vruchtwaterpunctie worden ingezet om dit te bevestigen.