Materna

Materna staat voor moeder(schap) en dat is waar het om draait in de verloskunde! Hierin zullen wij de vader en het gezin betrekken. Wij vinden het belangrijk om complete, persoonlijke zorg aan te bieden, dus inclusief echo’s, bloedprikken en andere extra’s. Dit kan allemaal bij ons op de praktijk!

De verloskundige is gespecialiseerd in de begeleiding van de normale zwangerschap, bevalling en kraambed. Het is onze taak om jullie te begeleiden en te controleren of er sprake is van een gezonde zwangerschap. Als dit niet het geval is dragen wij er zorg voor dat je wordt doorverwezen naar de juiste medisch deskundige.

Wij zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister van de KNOV. Onze praktijk is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Via deze beroepsvereniging zijn de betalingsvoorwaarden, het klachten- en privacyreglement geregeld. We zijn daarnaast geregistreerd in het register van de Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland.

Ons Team

Even voorstellen